NEWS

Tin Tức

CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG WIFI NĂM 2018

TÊN DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG WIFI NĂM 2018
TÊN KHÁCH HÀNG: KHÁCH SẠN PAN PACIFIC HÀ NỘI
HẠNG MỤC CUNG CẤP: Server, hệ thống Cable, hệ thống Wifi
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 2.150.000.000 VNĐ
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 06 Tháng
NGÀY NGHIỆM THU: 15.6.2018