NEWS

Tin Tức

GÓI THẦU CAMERA GIÁM SÁT – NETWORK – PABX

TÊN DỰ ÁN: GÓI THẦU CAMERA GIÁM SÁT – NETWORK - PABX
TÊN KHÁCH HÀNG: NHÀ MÁY THÉP NHẬT QUANG
HẠNG MỤC CUNG CẤP: CAMERA GIÁM SÁT – NETWORK – PABX TẠI NHÀ MÁY THÉP NHẬT QUANG – KCN PHỐ NỐI A, HƯNG YÊN
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 Tháng