NEWS

Tin Tức

GÓI THẦU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016

TÊN DỰ ÁN: GÓI THẦU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2016
TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1
HẠNG MỤC CUNG CẤP: Tổng đài, camera, máy chủ, bộ đàm, thiết bị âm thanh
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 5.650.000.000 VNĐ
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 06 Tháng
NGÀY NGHIỆM THU: 12.10.2016
Nhà thầu cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin thuộc gói điện nhẹ phục vụ nhu cầu quản lý, giám sát và điều hành sản xuất cho chủ đầu tư Công Ty Nhiệt Điện Thái Bình. Sau khi trúng thầu, đơn vị đã nhanh chóng triển khai, thử nghiệm và lắp đặt thiết bị và hiệu chỉnh sau vận hành. Đưa thiết bị vận hành kịp tiến độ sản xuất của nhà máy đã đề ra.