NEWS

Tin Tức

GÓI THẦU WIFI

TÊN DỰ ÁN: GÓI THẦU WIFI
TÊN KHÁCH HÀNG: NHÀ MÁY ỐNG THÉP HÒA PHÁT – TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HẠNG MỤC CUNG CẤP: SERVER, CABLE, WIFI TẠI NHÀ MÁY ỐNG THÉP HÒA PHÁT – KCN NHƯ QUỲNH, HƯNG YÊN.
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 03 Tháng