NEWS

Tin Tức

GÓI THẦU XÂY LẮP 1

TÊN DỰ ÁN: GÓI THẦU XÂY LẮP
TÊN KHÁCH HÀNG: NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM TẠI TẦNG 24 / 34 KEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER
HẠNG MỤC CUNG CẤP: HỆ THỐNG CAMERA-ACCESS CONTROL, ĐIỆN, HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA, CHUYỂN ỐNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA CHO NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM TẠI TẦNG 34 KEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 02 Tháng