NEWS

Tin Tức

GÓI THẦU XÂY LẮP 2

TÊN DỰ ÁN: GÓI THẦU XÂY LẮP
TÊN KHÁCH HÀNG: NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM – CN BẮC NINH
HẠNG MỤC CUNG CẤP: HỆ THỐNG CAMERA-ACCESS CONTROL, ĐIỆN, HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA, CHUYỂN ỐNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA CHO NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI
VIỆT NAM TẠI TÒA NHÀ HALLA – LÔ CC2, ĐƯỜNG YÊN PHONG 1, KCN YÊN PHONG, BẮC NINH.
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 02 Tháng