NEWS

Tin Tức

GÓI THẦU XÂY LẮP 5

TÊN DỰ ÁN: GÓI THẦU XÂY LẮP
TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH ALTICAST
HẠNG MỤC CUNG CẤP: HỆ THỐNG ĐIỆN, MẠNG, ĐIỆN THOẠI, HỆ THỐNG CAMERA CHO CÔNG TY TNHH ALTICAST TẠI TẦNG 16, TÒA NHÀ HANDICO, PHẠM HÙNG, HÀ NỘI.
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 03 Tháng