NEWS

Tin Tức

Hệ thống tổng đài-PABX

Hệ thống tổng đài-PABX

Hệ thống tổng đài – Private Automatic Branch Exchange là bộ chuyển mạch tự động trong đó bao gồm các máy nhánh và các đường trung kế dùng để liên lạc với bên ngoài. Mỗi máy nhánh có 1 số điện thoại riêng dùng để liên lạc với nhau và tổng đài cung cấp mã số để các máy chiếm đường dây trung kế gọi ra ngoài.

sci

Mục đích lắp đặt

Lợi ích kinh tế: Chi phí cho các cuộc gọi nội bộ = 0đ.

Quản lý: Quản lý giám sát được tất cả các cuộc gọi (gọi đi và gọi đến), giám sát mức cước hàng tháng của từng thuê bao.

Khả năng phục vụ và kết nối: Hệ thống hoạt động 24/24, kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ (như VNPT, Viettel, EVN…)

Các dịch vụ gia tăng: Dịch vụ trả lời tự động, hiển thị số gọi đến, gọi đi, voice mail, SMS….