NEWS

Tin Tức

KHU ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

TÊN DỰ ÁN: KHU ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
TÊN KHÁCH HÀNG: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
NHÀ THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
VAI TRÒ CHÍNH TRONG DỰ ÁN: NHÀ THẦU PHỤ HẠNG MỤC ĐIỆN NHẸ
HẠNG MỤC CUNG CẤP: Tổng đài nội bộ, hệ thống mạng, Hệ thống Camera Giám sát, Hệ thống âm thanh, hệ thống máy chủ
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 5.650.000.000 VNĐ
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 tháng
NGÀY NGHIỆM THU: 16.1.2018