NEWS

Tin Tức

NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY VÀ NĂNG LỰC XỬ LÝ CỦA HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỔ MÁY

TÊN DỰ ÁN: NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY VÀ NĂNG LỰC XỬ LÝ CỦA HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỔ MÁY
TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH
HẠNG MỤC CUNG CẤP: Server FUJITSU RX4770, máy tính trạm Fujitsu Workstation W570
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 3.650.000.000 VNĐ
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 03 Tháng
NGÀY NGHIỆM THU: 12.6.2017